Foxtable(狐表)用户栏目专家坐堂 → 请各位大师指教!


  共有248人关注过本帖树形打印复制链接

主题:请各位大师指教!

帅哥哟,离线,有人找我吗?
daoyin222
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:婴狐 帖子:4 积分:127 威望:0 精华:0 注册:2018/9/25 14:42:00
请各位大师指教!  发帖心情 Post By:2019/9/13 18:09:00 [只看该作者]

表格中:
计划完成时间 完成时间 完成状态
    完成
    超期完成
    按时完成
    超时完成
当计划完成时间和完成时间都清楚的情况下,如何通过表达式或者其他方式,实现“完成状态”(包括:完成、超期完成、按时完成、超时完成)

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
有点蓝
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:42970 积分:218292 威望:0 精华:8 注册:2015/6/24 9:21:00
  发帖心情 Post By:2019/9/15 13:54:00 [只看该作者]

表格datacolchanged事件

If e.DataCol.name = "计划完成时间" OrElse e.DataCol.name = "完成时间"
    If e.DataRow.isnull("计划完成时间") OrElse e.DataRow.isnull("完成时间") Then
    Else
        Dim d1 As Date = e.DataRow("计划完成时间")
        Dim d2 As Date = e.DataRow("完成时间")
        If d1 < d3 Then
            e.DataRow("完成状态") = "超时完成"
        Else
            e.DataRow("完成状态") = "按时完成"
        End If
    End If
End If

完成和按时完成有啥区别?超期完成和超时完成又有啥区别?

 回到顶部